Privacystatement Vereniging Maritiem Gezinskontakt

Vereniging Maritiem Gezinskontakt, gevestigd aan Laan van de Bork 602, 7823 RP Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.maritiemgezinskontakt.nl
Adres: Laan van de Bork 602, 7823 RP Emmen

Ingrid van Oerle is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Maritiem Gezinskontakt. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Maritiem Gezinskontakt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lidmaatschap aangaat van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Namen en geboortedata gezinsleden (partner en kinderen)Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Maritiem Gezinskontakt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U de mogelijkheid te bieden lidmaatschap aan te gaan
- Verzenden van onze nieuwsbrief en magazine
- Contact met u op te nemen in het kader van uw lidmaatschap en activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging Maritiem Gezinskontakt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Maritiem Gezinskontakt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Maritiem Gezinskontakt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia en adresgegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt. Na beëindiging van lidmaatschap zullen gegevens uit onze administratie verwijderd worden aan het eind van het verenigingsjaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Maritiem Gezinskontakt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Maritiem Gezinskontakt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Maritiem Gezinskontakt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Maritiem Gezinskontakt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Maritiem Gezinskontakt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Maritiem Gezinskontakt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VMG

Herkenning Gezelligheid
Vriendschap
& Activiteiten

Wij zijn zeemansgezinnen

Vereniging Maritiem Gezinskontakt bestaat al meer 35 jaar. Meer dan 35 jaar herkenning, vriendschap en gezelligheid die we bij elkaar vinden.

Of je partner vaart op de grote of klein vaart, op een bulkcarrier, reefer, sleper, containerschip, zware lading schip, of werkt in de offshore of bagger; bij ons hoef je niks uit te leggen. Wij weten hoe het is! Als vanzelfsprekend houden wij thuis ook regelmatig in ons eentje het roer recht. Met of zonder kinderen. Net samen, of al 40 jaar getrouwd. Wij zijn zeemansvrouwen, wij zijn zeemansgezinnen! Wij ontmoeten elkaar bij diverse activiteiten, die we zelf organiseren, door het hele land. Via (social) media laten we zien hoe zeemansvrouwen en zeemansgezinnen écht zijn, en strijden we tegen vooroordelen en valse beeldvorming. We maken ons samen sterk wanneer het gaat om thema’s als piraterij. Doe met ons mee!


Volg ons en praat met ons mee op Facebook

VMG-ledengroep

VMG Ledengroep

Young VMG

youngvmg
 • Lidmaatschap

  Voor € 35,00 ben je een heel jaar lang lid!

 • Lidmaatschap Student

  Ben je student? Dan ben je al een jaar lang lid voor € 15,00
 • Donateur

  Vanaf € 15,00 per jaar ben je al donateur en als je dit wilt ontvang je dan het Spuigat
 • Sponsor

  U kunt sponsor zijn door te adverteren of een activiteit te steunen.
VMG-herkenning-vriendschap-verbinding
Wanneer je lid bent ontvang je 5 maal per jaar ons verenigingsblad het Spuigat. Daarnaast kun je deelnemen aan landelijke en regionale activiteiten, tegen een bijdrage per activiteit

Lidmaatschap

Word lid door de contributie van € 35,- per kalenderjaar, over te maken op IBAN NL86 RABO 0365 2751 90 te Hulshorst en stuur een email aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de mededeling dat je de contributie hebt overgemaakt.

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan voor 1 december een mail naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij opzegging na 1 december is nog een jaar contributie verschuldigd.

Ledenadministratie

Ingrid van Oerle
Zie gegevens in Spuigat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Public Relations

Nandi van Bergen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens

Helene Perfors
Ds. Th. Rijckewaerdstraat 6
3232 AK Brielle
0181-416751
06-53 67 92 65
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Snelbuttons:

 • receiver
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • facebook
 • twitter
 • instagram

Sponsors

nautilus jumbo loodswezen spliethoff

VMG op Instagram


Zeemansvrouwen, VMG, Maritiem Gezinskontakt, herkenning, vriendschap, gezelligheid, activiteiten, 35 jaar!, 2018

Lees verder